Halit Bin Velid Kimdir

HALİT BİN VELİT, Peygamber zamanında yaşamış ünlü bir Arap komutanıdır (öl. 642). Soylu bir ailedendi, önce Müslümanlığa karşı çıktı. Uhut savaşında, bir çevirme hareketiyle Müslümanların başarı kazanmasını önledi. Hudeybiye barışından (Bak.) sonra, Amr ibnül As ile birlikte Müslüman oldu ve

Medine’ye gitti. Doğu Roma imparatorluğuna karşı yapılan Mute savaşında İslâm ordusunu güç durumdan kurtardı. Hz. Muhammed, bu başarı üzerine ona Seyfullah (Allah’ın kılıcı) unvanını verdi. Halit. Mekke’nin fethinde İslâm ordusunun sağ koluna komuta etti. H.s. Muhammed’in verdiği bütün görevleri başarı ile sona erdirdi. Ebubekir’in halifeliği zamanında, yalancı peygamberlere, dinden dönenlere karşı savaştı. Hepsini yenilgiye uğrattı (633), Sasanî-ler üzerine gönderilen orduya komuta etti. Sasanîlerin (İranlIların) ordularını yenilgiye uğratarak Fırat’a kadar olan yerleri ele geçirdi. Bundan sonra, Suriye’ye gönderilen ordunun yardımına gitti. Ecnadin’de Doğu Roma ordusunu bozguna uğrattı. Şam şehrini kuşatarak aldı (635). Ömer zamanında başkomutanlıktan alındı. Fakat o bir er gibi orduda görev yaptı. Yeni başkomutan Ubeyde bin Cerrah da ordunun yönetimini ona verdi. Yermük savaşında atlı kuvvetlere komuta etti. Zaferin kazanılmasında önemli rolü oldu. Suriye şehirlerinin alınmasına katıldı. Bir süre valilik yaptıktan sonra Medine’ye döndü. Hayatının son günlerini bu şehirde geçirdi. Müslümanlığın yayılmasında, İslâm devletinin güçlenmesinde büyük hizmetler yapmıştır.


Advertisement

Yorum yazın