Halit Ziya Uşaklıgil Kimdir

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, tanınmış Türk yazarıdır (1866 – 1945). İstanbul’da doğdu.’ Fatih rüştiyesinde. İzmir’de Fransız okulunda okudu. Genç yaşında iki arkadaşıyle çıkardığı bir dergide ilk yazılarını yayınladı. Bunları roman denemeleri izledi. 1893’te İstanbul’a döndü. Reji idaresinde görev aldı. ’ 1896’da Edebiyatı Cedide (Bak.) topluluğuna katıldı. Servetifünun dergisinde yayınlanan romanlarıyla ün kazandı. Meşrutiyetten sonra Darülfünun’da Batı edebiyatı dersleri okuttu. V. Mehmet’in mabeyn başkâtibi oldu. Hükümet tarafından 1913’-te Fransa’ya, 1915’te Almanya’ya gön-derildi. Cumhuriyetin ilânından sonra kendini tam olarak yazı hayatına verdi.

Halit Ziya, Servetifünun edebiyatının nesir bölümünün temsilcisi sayılır. Fransız yazarlarından Paul Bourget ve Bal-zac’ın etkisinde kaldı. Çağının önemli romancılarının eserlerini okudu. Romanlarında, yaşadığı çevrenin özellikleri do-layısıyle daha çok varlıklı kişilerin hayatlarını ve sorunlarını konu edindi. Başlıca romanları «Nemide», «Bir Ölünün Defteri», «Ferdi ve Şürekâsı», sMai ve Siyah», «Aşk-ı Memnu», «Kırık Hayatlardır. öykülerinin başlıcalan da «Bir Muhtıranın Son Yaprakları». «Bu muydu?», «Hayat», «Bir Yazın Tarihi», «Solgun Demet», «Onu Beklerken», «İhtiyar Dost». «Kadın Pençesi»dir. Anıları «Kırk Yıl», «Saray ve Ötesi»dir. Daha başka yazıları da vardır.

‘Vedat İçin’ adlı yazdığı kitap birkere yayınlanmış, birdaha yayınlanmamıştır. Vedat Uşaklıgil, Halit Ziya’nın oğludur.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın