Halkevleri Nedir

Halkevleri Nedir
HALKEVLERİ, halkın eğitimine ve kültür alanında gelişmesine yardımcı olmak üzere 19 şubat 1932’de kurulmuş olan örgüt. Önce Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir yan örgütü olarak ortaya çıktı. 1950’de, 63 ilde 477 Halkevi, 4332 Halkodası etkindi. 330 halkevinde kitaplık vardı. 1951’de halkevlerinin kapatılmasına, taşınabilir ve taşınamaz bütün varlıklarının devlet hâzinesine aktarılmasına yol açan bir kanun çıkarıldı ve uygulandı. 27 Mayıs 1960 devriminden sonra bu kuruluşun yeniden canlandırılması düşünülür oldu. 1961’de, Bakanlar Kurulu kararıyle, halkevlerinin yerini almak üzere «Türk Kültür Derneklerinin kurulması benimsendi. Bu derneklerin genel korulu, kuruluşun adını «halkevleri» biçiminde değiştirdi ve genel merkezin Ank.ira’da olması kararlaştırıldı. Halkevlerinin köycülük ve halk eğitimi, kitaplık ve yayın, dil, tarih ve edebiyat, plastik sanatlar, müzik, gösteri, folklor, spor, turizm ve gezi kolları vardır.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın