Hammamizade İsmail Dede Efendi

Hammamizade İsmail Dede Efendi Kimdir – Hammamizade İsmail Dede Efendi Eserleri

Hammamizade İsmail Dede Efendi ünlü Türk bestecisidir (1778 1846). Babası İstanbul’da hamam işlettiği için Hammamizade diye de anılır. Küçük yaşta sesinin güzelliği ile dikkati çekti. Okulda ilâhicibaşı oldu. Musiki öğrenimi gördü. Defterdarlıkta görev aldı. Bir yandan da Yenikapı mevlevîha-nesine devam etti. Dergâhın şeyhi Ali Nutkî Dededen ders aldı. Mevlevi çilesini tamamlayarak «dede» oldu. 1794’te beste yapmaya başladı. Padişah III. Se-lim’in ilgisini çekti. Onun yakını (muşa-hip) ve başmüezzin oldu. II. Mahmut ve Abdülmecit tarafından da korundu. Birçok değerli öğrenci yetiştirdi. Bunlar arasında Dellalzade İsmail Efendi, Ha-şim Bey, Zekâi Dede, Hacı Arif Bey, Ni-koğos Ağa vardır, İsmail Dede Efendi, hacca giderken yolda koleraya tutuldu ve Mekke’de öldü. Türk musikisine büyük etkileri oldu. Beş yüzden çok eser besteledi. Bunlardan 268’i günümüze kadar kalmıştır.


Advertisement

Yorum yazın