Hammurabi Kimdir – Hammurabi Kanunları

Hammurabi Kimdir – Hammurabi Kanunları
HAMMURABİ, Birinci Babil devletinin başarılı ve tanınmış bir hükümdarıdır. İ.Ö. II. binin ilk yarısında yaşamıştır. Hammurabi, Kalde’yl yönetimi altına aldıktan sonra Sümer ülkesini, Elam’ı ve Asur’u ele geçirdi. Otuz yıl kadar uğraştıktan sonra Mezopotamya’ya egemen oldu. Bütün gücüyle Sümer ‘ülke-sini Samîleştirmeye çalıştı. Eski Sümer sitelerinin sanat eserlerini Babil’e taşıttı, Akadça’yı devletin resmi dili yaptı. Kanallar açtırdı. Ticaretin gelişmesine çalıştı. İllerdeki memur ve görevli sayısını artırdı. Kendini krallar tanrısı ilân etti. Böylece egemenliğini kutsallaştırdı. Sanat, edebiyat ve bilimin ilerlemesine önem verdi. Sümer ve Akadların törelerini, eski fermanları toplayarak o günün İhtiyaçlarına göre düzenledi ve ünlü Hammurabi Kanunlarını meydana getirdi. Zamanı, Birinci Babll devletinin en parlak dönemi oldu.

HAMMURABİ KANUNLARI, Birinci Babil devleti hükümdarı Hammurabi tarafından silindir biçiminde dikili bir taş üzerine yazdırılmıştır. Taşın üst bölümünde Hammurabi’nin ve ona kanunları yazdıran Güneş tanrısının kabartması bulunmaktadır. Bu da kanunların tanrı sözü olduğunu anlatır. Kanun, çivi yazısı ile ve Akadça yazılmıştır. Hammurabi kanunlarının yazıldığı taş, Paris’te Louvre müzesindedir.

Hammurabi, Sümerlerin eski kanunlarını toplatmış, bunları Samîlerin geleneklerine göre değiştirmiş, böylece ünlü kanunlarını meydana getirmiştir. Hammurabi kanunlarında mülkiyet, ticaret ve ceza hukuku ile ilgili 284 madde bulunmaktadır. Bu kanun eşit olarak değil sınıflara göre uygulanır. Özgür insanlar suç işlerlerse bunu tazminat vererek ödeyebilirler, öteki sınıftan olanlar için kısas kanununa göre davranılır. Kol kıranın kolu kırılır, göz çıkaranın gözü çıkarılır, Hammurabi kanunlarında cezalar çok ağırdır. «Birisini suçlayan bunu ispat edemezse, ona ölüm cezası verilir», «Bir tapmaktan veya hükümdar hâzinesinden hırsızlık yapanın cezası ölümdür». «Bir hırsız duvar delerek bir eve girerse, öldürülerek açtığı deliğin önüne gömülür». «Babasını döven evlâdın iki eli kesilir».


Advertisement

Yorum yazın