Hanefilik Nedir

HANEFİLİK, İslâmda dört Sünnî mezhebin ilki ve en yaygın olanıdır. Kurucusu İmamıazam Ebu Hanife’dir (Bak.). İmamıazam’ın öğrencileri, bu mezhebin meydana gelmesinde çok etkili olmuşlardır. Özellikle Irak’ta gelişen Hanefilik, Abbasîler devrinde devletin başlıca fıkıh (Bak.) mezhebi olmuştur. Hanefilik, doğuya doğru yayılarak Horasan ve Maveraünnehir’de gelişti. Abbasilerin yıkılmasından sonra geriledi. Osmanlı imparatorluğunun kurulmasıyla yeniden önem kazandı. ‘Dünyadaki Türklerin büyük çoğunluğu Hanefi’dir. Çin, Mançur-ya, Japonya Müslümanları da bu mezheptendir. Pakistan Müslümanları arasında da Hanefîlik çoğunluktadır, öteki İslâm ülkelerinde Hanefîlik ileri gelen bir mezheptir. Hanefîlik esaslarını anlatan çok sayıda eser vardır.


Advertisement

Yorum yazın