Hannibal Kimdir

Kartacalı komutan ve devlet adamı (İ.Ö. 247’ye doğru-I.Ö.183).
Roma’ya karşı ilk Pön savaşını yalamış olan Hamilkar Barka’ın oğlu Hannibal, Roma’ya karşı kin ve nefret duyguları içinde yetiştirildi ve Hamilkar’ın bütün varlığım adadığı bir amacı benimsedi: Kartaca’yı, imparatorluğun bir bölümünden yoksun bırakan, küçük düşürücü 241 yılı anlaşmasını geçersiz kılmak için Roma’dan öc almak. 9 yaşından başlayarak askerler arasında eğitilen Hannibal, genç yaşta, dayanıklılığını ve soğukkanlılığını göstererek askerlerinin sevgisini kazandı. Roma tarihçisi Titus-Livus, Anibal konusunda şöyle yazmıştır: “insanın, birbirine en karşıt iki şeye böylesi- ne kıvraklıkla uyduğu görülmemiştir. Bu iki şey, buyruklara uymayı ve buyruk vermeyi bilmektir.” Babasının 229’da ölümünden sonra, kayınbiraderi Hasdrubal’m yardımcısı olan Hannibal, onun da öldürülmesinden (221) sonra, başkomutan seçilerek hemen büyük bir tasarıyı uygulamaya girişti: Ispanya’yı üs alarak kullanarak, Galya’yı aşmak; savaşı, deniz yoluyla değil karayoluyla Roma Imparatorluğu’nun içine, İtalya’ya kaydırmak; daha sonra da, yakın dönemde Roma’ya boyun eğmiş halkları ayaklandırmak. Böylece, ülkenin iç kesimiyle ilişkisi kesilen Roma, kıskaç içine alınacak ve teslim olmak zorunda kalacaktı. Askerî harekât 219-218 yıllarında başladı ve 201’de sona erdi. İkinci Pön savaşı diye adlandırılan bu savaş, Kartaca’nın yenilgisiyle sona erdiyse de, Roma da çok güç anlar yaşamış ve birkaç kez yıkılma tehlikesi geçirmişti.

Savaştaki Başarıları

Anibal, Alpler’i 60 000 kişilik bir ordu ve 50 kadar fille aştı; bilmediği ya da çok az bildiği topraklardan geçerken yağmacı çetelerin sürekli saldırılarıyla ve soğukla Savaşan ordusunun ancak yarısı Po ovasına ulaşabildi.
İtalya topraklarında elinde kalan kuvvetleri en iyi biçimde kullanan Hannibal, Trebbia’da.Ticino’da.Trasimeno gölü yakınlarında yaptığı çarpışmaları kazandı ve Roma ordularım, Cannae’de büyiik bir bozguna uğrattı (216). Bu savaşta, sayıca üstün olan düşmanı bölmeye karar vererek hafif silahlı birliklerini, çember yayı biçiminde düzenlenmiş ordusunun önüne düz saflar halinde bir perde gibi yerleştirip, Romalı komutanların ordunun tamamım görmesini engelledi. Romalı komutanlar merkezdeki hafif silahlı birliklere saldırınca, iyi desteklenmiş olar merkez, bu saldırıya dayandı. Bundan sonra ordusunun iki yanından, savaşı doğrudan Kartaca’ya yöneltince, Kartaca Anibal’i geri çağırdı; ama Anibal, 202 yılında Zama’da bozguna uğradı. Bu yenilgiye karşın Anibal, Plebler (Roma toplumunun en kalabalık sınıfı) ve askerler tarafından çok sevilmesi sayesinde, Kartaca kentinin suffectus’u (yüksek görevli) olarak kaldı ve Roma’nın kabul ettirdiği ağır barış koşullarına karşın, kenti yeniden ustaca örgütledi. Ama, Anibal’in yeniden savaşa girişeceğinden, dolayısıyle de işlerinin bozulacağından korkan büyük tacirler, Roma’yla işbirüği yaptilar; Anibal, düşmanlarının eline düşmemek için sürgüne gitmek zorunda kaldı (195’e doğru). Ephesos’a giderek, Büyük Antiokhos’un donanmasını Roma donanmasına karşı savaşa çıkardı. 190 yılında Antiokhos yenilince, Anibal önce Girit’e, sonra da Bithynia’ya kaçarak, Prusias’ın hizmetine girdi. Ama Prusias’ın, Roma’nın baskısıyla onu desteklemekten vazgeçmesi üstüne,Prusias tarafından Romalılara teslim edileceğini anlayınca zehir içerek kendini öldürdü (183). Mezarı Gebze’dedir.*


Advertisement

Etiketler: , , , , ,

Yorum yazın