Hareket Ordusu Nedir

HAREKET ORDUSU, İstanbul’da çıkan ve 31 Mart Olayı denilen ayaklanmayı bastırmak için Selânik’ten gönderilen birliğin adıdır (1909). İkinci Meşrutiyetin ilânından (1908) sonra, hükümet bazı yenilik girişimlerinde bulundu. Bu durum, gerici ve tutucu çevrelerin hoşuna gitmedi. Bunlar, kendi basın or-ganlarıyle ağır eleştirilerde bulundular. Askerler arasında da etkili olmaya çalıştılar. Avcı taburlarını kışkırtarak İstanbul’da meşrutiyet yönetimine karşı bir ayaklanma çıkardılar. Softalar da bu ayaklanmaya katıldılar. Ayaklananlar, bazı önemli yerleri ellerine geçirdiler. Kan dökmeye de başladılar, önlerine gelen genç subayları, bazı milletvekili ve gazetecileri şehit ettiler. İstanbul, geniş ölçüde karıştı. Ayaklanma haberi, Selânik’te büyük bir heyecan yarattı. İttihat ve Terakki fırkası, hemen Hareket ordusu adı verilen özel bir birliği, Hüseyin Hüsnü Paşa komutasında İstanbul’a gönderdi. Ordunun kurmayları arasında Mustafa Kemal de vardı. Yeşilköy’den sonra bu ordunun komutanlığını Mahmut Şevket Paşa eline aldı. Hareket ordusu, kısa sürede ayaklanmayı bastırdı. Ayan Meclisi ve Mebuslar Meclisi toplanarak II. Abdülhamit’i padişahlıktan indirdi. Sultan Reşat (V. Mehmet) padişah ilân edildi.


Advertisement

Yorum yazın