Hariciler Kimlerdir

HARİCÎLER, Ali ile Muaviye arasında yapılan Sıffin savaşında anlaşmazlığın hakemle çözülmesi kararına karşı çıkanlara denir. Bunlar, günah işlediği kanısına vardıkları Ali’den ayrıldılar. Ali, Haricîleri yola getiremeyince üzerlerine yürüdü. Yapılan savaş sonucunda bunlardan pek azı kurtulabildi (658). Haricîler, Müslümanlar arasındaki anlaşmazlığa son vermek için Ali, Muaviye ve Amr ibnül As’ı öldürmeye karar verdiler. Üç kişiyi, bunları aynı gün ve saatta öldürmekle görevlendirdiler. Ali, Kûfe’de sabah namazı kıldırırken öldürüldü. Muaviye yaralandı. Amr ibnül As, o gün dışarı çıkmadığı için kurtuldu.

Haricîlerin ayaklanmaları, Emevîleri çok uğraştırdı. Bazı şehirler Haricîlerin eline geçti. Haccac, Haricîlerin ayaklanmalarını bastırdı. Bunların çoğunu öldürdü. Haricilik bundan sonra bir mezhep olarak günümüze kadar devam etti.

Haricîlere göre, büyük günah işleyen kimse dinden çıkmıştır. Haricî olmayan bütün Müslümanlar dinsizdir. Doğru yoldan ayrılan devlet başkamna karşı ayaklanmak gerekir. İbadetlerin kabul edilebilmesi için vücut temizliği gibi kalp de temiz olmalıdır.


Advertisement

Yorum yazın