Hasan Şevket Adalan

Hasan Şevket Adalan

Siyaset adamı ve maliyeci (İzmir 1901 -1989). 1919’da İzmir Sultanisi’ni, 1923’te Mekteb-i Mülkiye’yi bitirerek Nahiye müdürü oldu. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. Divan-ı Muhasabat’ta murakıplık ve Maliye bakanlığında teftiş heyeti reisliklerinde bulundu. Siyasal yaşama atılarak 1939’ da İzmir’den milletvekili seçildi. 1950’ye kadar parlamentoda bulundu. Bu süre içinde 1947’de tarım, 1947-1948’de gümrük ve tekel, 1948’de Maliye, 1949-1950’de bayındırlık bakanlığı yaptı. 1950 seçimlerinde parlamentoya giremedi. 1960’ta CHP temsilcisi olarak kurucu Meclis’e girdi. 1961 ve 1967’de “Ortanın Solu” sloganı nedeniyle 30 Nisan 1967′ de CHP’den ayrılan 48 parlamenter arasında yer aldı ve (sonradan Cumhuriyetçi Güven Partisi) kurucuları arasında yer aldı (1967). 1969 seçimlerinde İzmir’den Güven Partisi Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Daha sonra sağlık nedeniyle siyasal yaşamdan ayrıldı.


Advertisement

Yorum yazın