Havagazı Nedir

HAVAGAZI, XIX. yüzyılın başından beri bilinmektedir. Taşkömürü kapalı bir yerde, 1200°’ye dek ısıtıldığında, ondan çeşitli karbon hidratlı gazlar ayrılır; buna havagazı denir. Bu kuru destillasyon işlemidir. Arta kalan ve gaz alınması olanağı kalmamış olan kömür koktur. Fırınlardan gelen ve henüz çok sıcak olan gazlar, borulardan geçirilerek soğutulur. Bu arada katran (karasakız) ayrılır. Bundan sonra, kapalı bir kule içinde su püskürtülerek, amonyaktan arıtılır. En son olarak benzol, naftalin, siyanür ve kükürtü alınan havagazı depolanır. Havagazı, özellikle günün belli saatlarında, evlerde kullanılır. Bu nedenle çok büyük gaz depolanna (gazometre) gerek duyulur. Havagazı, bu depolardan özel borulara verilerek kente dağıtılır. Gazın kullanıldığı her yerde yakılan gazın miktarını gösteren aygıtlar bulunur (havagazı sayacı).


Advertisement

Yorum yazın