Havuz Nedir

HAVUZ, 1) Gemilerin bakım ve onarım için alındıkları yer. Gemi havuzları iki türlüdür. Yüzer havuzların iki yan duvarı ve bir tabanı vardır. Bir gemi bu türden bir havuza alınmak istendiğinde, sarnıçları su ile doldurularak havuzun denize dalması sağlanır. Sonra havuz, geminin altına getirilerek sarnıçlar boşaltılır. Havuz yükselir, gemi tabandaki takozlara oturur. Sabit havuzların en az bir yanı denize açılabilir. Bakımı yapılacak getfii havuza alındıktan sonra, kapaklar/ kapatılır ve içindeki su, pompalariit boşaltılır.

2) Bahçeleri sırlamak, süslemek, yüzmek gibi amaçlarla yapılan, üstü açık su deposu. Yanlafo ve tabanı betondan veya çimento ile savanmış tuğladan yapılır. Süs havuzları mermerle veya mozaikle kaplanabilir.


Advertisement

Yorum yazın