Hendek Savaşı Hakkında Bilgiler

HENDEK SAVAŞI, hicretin beşinci yılında Müslümanlarla Mekkeliler arasında olmuştur (627). Müslümanlar, Medine’yi savunmak için şehrin çevresine hendek kazdıklarından bu çarpışmaya Hendek savaşı denilmiştir. Mekkeliler, iki yıl önce yapılan Uhut savaşında kesin bir sonuç alamamışlardı. İslâm dini, Arap kabileleri arasında hızla yayılıyordu. Bunu önlemek için Mekkeliler, Medine üzerine yürümeye hazırlandılar

Ebu Süfyan komutasında on bin kişilik bir kuvvet yola çıktı. Hz. Muhammed, savaşı Medine’de yapmaya karar verdi. Yeni Müslüman olan Iranlı Selman-ı Farisî’nin önerisiyle şehrin çevresine hendekler kazdırdı. Hendekler, bir atın at-iayamayacağı kadar genişti. Medıneliler, tarlalarından ürünlerini toplamışlardı. Medine önlerine gelen Mekkeliler, hendekle karşılaşınca şaşırdılar. Hendeği aşıp karşı tarafa geçemediler. Savaş karşılıklı ok atmakla devam etti. Ali, bu savaşta yiğitliğini gösterdi. Müslüman-lara meydan okuyan Mekkeli ile teke tek yaptığı vuruşmada onu yere serdi. Müslümanları güç bir durumdan kurtardı. Medineliler, anî bir baskına uğramamak için geceleri nöbet tuttular. Mekkeliler, bir başarı sağlayamadılar. Erzakları da azaldı. Bir gece çıkan şiddetli fırtına yüzünden dağılarak geri döndüler.


Advertisement

Yorum yazın