Henri Abraham

Henri Abraham
Fransız fizikçisi (Paris-1868- Toplama kampı 1943).

1886 yılında Paris Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1900’de fizik laboratu-varı müdürlüğüne getirildi. 1912’de de kendisine bir kürsü verildi 1892’de elektrik birimlerinin oranını ölçmek için çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar daha sonra Maxvell’in elektromanyetik kuramına iyi bir temel oldu. Çok küçük sürelerin ölçülmesi, yüksek gerilimler İçin bir elektrometre ve hızlı değişen akımların analizi için reograf buluşlarıyla Hertz dalgalarının yayılımı gibi değişik konularda araştırmalar yaptı. Triol lambasını buldu ve Fransa’da yapılan İlk elektronik tüpü tasarladı. En önemli eserleri: Recueil d’ Expériences Elémentaries de Physique (Temel Fizik-Deneyleri Derlemesi) 1904, Cours Général, Theorique et Expérimental de T.S.F. (Genel, Teorik ve Deneysel Telsiz Telgraf) 1919 vb.


Advertisement

Yorum yazın