Henry Adams Kimdir

Henry Adams Kimdir

ABD’li tarihçi (Boston 1838 – Washington 1918). Tarihçi Brooks Adams’ın ağabeyidir. Avrupa ortaçağına ilişkin çalışmalarda bulundu. Kötümser bir dünya görünüşünü benimseyerek Hıristiyan dininin en tutucu ve katı akımlarından biri olan “Püritanizm”in etkisi altında kaldı. Başlıca eserleri: Democracy (Demokrasi) 1879 ; The Degradation of the Democratic Dogma (Demokrasi Dogmasının Yozlaşması); The Education of Henry adams (Henry Adams’ın Yetişmesi) özyaşam 1907; History of the United States From 1801 to 1817 (1801 ‘den 1817’ye kadar ABD’ nin Tarihi).


Advertisement

Yorum yazın