Henry Addington

Henry Addington Kimdir

İngiliz siyaset adamı (Londra 1757-Richmond 1844). Öğrenimini Winchester Koleji, Brasenose Koleji ve Oxford’da tamamladı. 1784’te Başbakan Pitt’in isteğiyle Muhafazakâr Parti’nin Parlamento çalışmalarına katıldı. 1789’da gene Pitt’in desteğiyle Avam Kamarası’na seçildi. Avam Kamarası üyeliği 1801’e kadar süren Addington, bu tarihte Pitt’in Fransa Savaşları nedeniyle aşırı biçimde eleştirilmesi üzerine başbakan oldu. Büyük toprak sahiplerinin, aristokratların ve rahipler sınıfının çıkarlarını savunan Tory Cephesi’nin de desteğini sağlayarak içteki siyasal çekişmeleri sona erdirdi. Fransa ile süren savaşı 1802 yılında Amiens Barışı ile geçici olarak bitirdi. Ancak savaş bir yıl sonra yeniden başladı. 1804’te hükümeti kendi isteğiyle yeniden Pitt’e bıraktı. 1805’te asalet unvanı alarak Sidmouth Vicontu oldu. 1812’den 1821’e kadar içişleri Bakanlı-ğı’nı üstlendi. 1822’de istifa etti, ancak Kral IV. George’un ısrarıyla bu görevi 1824’e kadar yürüttü. Bu sürede işçilerin hak isteklerini sert biçimde bastırdı. 1776’da bağımsızlığını ilan eden Amerikan kolonilerinin varlığını 1824’te İngiltere’nin benimsemesi üzerine hükümetten çekildi.


Advertisement

Yorum yazın