Henry Carter Adams

Henry Carter Adams

ABD’li iktisatçı (Iowa 1851-Michigan 1921). iowa’da misyoner bir aileden doğdu. Aynı eyaletin üniversitesinde iktisat doktoru oldu (1878). Bir süre Avrupa üniversitelerini dolaştı. Amerika’ya dönünce Cornell, John Hopkins üniversitelerinde ders verdi. 1887’de Michigan’da siyasal iktisat profesörü oldu. Adams, tüketicinin ve çalışanların yasalarla korunmasından yanaydı. Bu açıdan liberalizmi yadsıyan görüşleri vardı. Ancak yaşadığı dönemde benzer eleştirilerde bulunanlar genellikle sosyalist düşüncedeyken o özel girişimciliği savunmaktan vazgeçmedi. Federal Hükümet’ in sanayiye karışmasıyla ilgili düşünceleri, zamanında radikal bulunduysa da şimdi doğal karşılanmaktadır. Hem bilim adamı hem de yönetici olarak maliye ve hükümet sanayi ilişkileri alanlarında öncü sayılan Adams’ın, Economics and Jurisprudence (Ekonomi ve Hukuk) 1896 adlı eserlerinin yanında belli başlı kitapları şunlardır: Public Debts (Kamu Borçları) 1887; The Science of Finance (Maliye Bilimi) 1898; Relation of the State to Industrial Action (Devletin Sanayi Çalışmalarıyla ilişkisi) 1887.


Advertisement

Yorum yazın