Heykelcilik Nedir

Heykelcilik Nedir – Heykelcilik Hakkında Bilgiler

HEYKEL, taş, tahta, tunç, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek, yoğrulup pişirilerek yapılan sanat eseridir. Heykeller bir insanı, bir hayvanı veya bir düşünceyi canlandırır Bunların en önemli özelliği üç boyutlu olmasıdır. Bu bakımdan kabartmalar heykel sayılmaz.

HEYKELCİLİK, heykel yapma sanatıdır. Taş, ağaç, kil, fildişi, tunç gibi gereçlerle yapılan heykelcilik, sanatların en eskisi ve en yaygın olanıdır. Heykeller, tanrıları belirtme, anıt kurma ve süsleme amacıyla yapıldı. İlk heykellerin l.ö. 30 000 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır. Daha çok şişman kadınları temsil eden bu heykellerin bereket tanrısı olduğu ileri sürülmektedir.

Asıl heykelcilik, l.ö. IV. binyıldan sonra eski Mısırlılarda önemli bir ilerleme gösterdi. İnsan vücutlu, hayvan başlı tanrı heykellerinden başka, firavunların heykelleri de yapıldı. Kişilerin heykellerinde yalnız yüz benzerliğinde değil, karekterlerin belirtilmesinde de büyük başarı sağlandı. Bu üstünlük uzun yıllar sürdü. Mezopotamya’da Sümerlerde ve Asurlularda heykelcilik gelişti. Hititler de heykel yapmaya önem verdiler. Eski Yunanlarda heykelcilik çok ilen gitmiştir. Tanrı heykellerinde insan vücudu en güzel şekilde belirtildi. Ayrıca şairlerin, filozofların, bilim adamlarının, sanatçıların büstleri yapıldı. Romalılar heykelcilikte Yunanların etkisinde kaldılar. Onların yaptıkları heykelleri kop-ye ettiler.

Ortaçağ’da, Avrupa’da heykelcilik geriledi. En çok yapılan kutsal kişilerin heykellerinde bir güzellik ve anlam yoktu. Fakat Rönesansla heykelcilikte önemli bir gelişme sağlandı. Mikelanj (Michelangelo) ölümsüz eserler verdi. Çağdaş heykelcilik ayrı bir anlamda ve yeni görüşlerle gelişmektedir.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın