Hiksoslar Kimdir

Hiksoslar Kimdir
HİKSOSLAR, l.ö. XVII. yüzyıla doğru Suriye ve Filistin üzerinden gelerek Mısır’ı istila etmişlerdir. Hurrilerden ve Samîlerden oldukları sanılan Hiksoslar, önce Aşağı Mısır’da Nil deltasında yerleştiler. Buradan güneye doğru yayılarak bütün Mısır’ı ellerine geçirdiler. XV. ve XVI. sülâleleri kurdular. Başkentleri olan Avaris’in Mısır’ın kuzeydoğusunda bulunması, bunların yalnız Mısır’a değil, ön Asya’nın geniş bir bölümüne egemen olduklarını gösterir. Hiksoslar, Mısır’a girince, halkın çoğunu öldürdüler. Kentleri ve tapınakları yağma ettiler. Mısır . dinine ve geleneklerine karşı çıktılar. Fakat bir süre sonra bu ülkedeki yaşayışa uydular. Kralları, Mısır firavunları gibi davranmaya başladılar. Zamanla Mısır uygarlığının etkisi altında kalarak varlıklarını yitirdiler. Hiksoslar, yüzyıl kadar Mısır’ı egemenlikleri altında bulundurduktan sonra Tep şehri prenslerinin ayaklanmalarına karşı ko-yamayarak yıkıldılar (l.ö. 1580).


Advertisement

Yorum yazın