Hindenburg Kimdir

Hindenburg Kimdir

HİNDENBURG, Alman mareşali ve cumhurbaşkanıdır (1847 – 1934). Öğrenimini Harp okulunda yaptı. 1866 ve 1870 – 1871 savaşlarına katıldı. Harp akademisine girdi. 1900’de tümgeneral, 1903’te kolordu komutanı oldu. 1911’de emekliye ayrıldı. Birinci Dünya savaşı başlayınca, 1914’te yeniden göreve çağrıldı. Doğu cephesinde Ludendorff ile birlikte Rusları yenilgiye uğrattı. Doğu cephesi başkomutanlığına getirildi. Ruslara karşı bir kez daha başarı sağladı, 1916’da Rus saldırılarına karşı koydu. Sonra Alman orduları başkomutanı oldu. Romanya ve Rusya ile ateşkes antlaşması imzalandı. 1918’de Batı cephesine dört saldırı yaptı; fakat bu cepheyi yaramadı. Hükümetten ateşkes anlaşması yapılmasını istemek zorunda kaldı. 1919’da emekliye ayrıldı. 1925’te . cumhurbaşkanı seçildi. Devle ij||işlerinin yürütülmesini bakanlara bıraktı. Bütün gücünü, Birinci Dünya savaşına Almanya’nın neden olmadığını tanıtlamaya harcadı. 1930 – 1933 yılları arasında tutucu bir hükümetin kurulmasına yardım etti. 1932 sonlarında karışıklıklar baş gösterince, Hitler’i başbakanlığa getirdi. Ölümünden sonra yerine başka biri seçilmedi. Hitler, hem hükümet ve hem de devlet başkanı oldu.


Advertisement

Yorum yazın