Hiyeroglif Nedir

Hiyeroglif Nedir
HİYEROGLİF, eski Mısırlıların kelimeleri yazmak için kullandıkları işaretlerden her biridir. Hiyeroglif için eski Mısır yazısı denir. Kutsal anlamına gelen bu adı eski Yunanlar vermişlerdir. Daha sonra resim ve semboller kullanılan her çeşit yazıya hiyeroglif denilmiştir. Hitit hiyeroglifi gibi. Hiyeroglif yazısı, l.ö. IV. binyıldan, l.S. IV. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Bu yazı anlatılmak istenen bir şeyin resmini yapmakla başlamıştır. Güneş bir yuvarlakla, kuş ve öküz kendi resimleriyle gösterilirdi. Sonraları bazı değişiklikler ve eklerle bir işaret ona bağlı kavramları da belirtti. Güneş yuvarlağı gündüz anlamına da geldi. Göz resmi bakmayı da anlattı. Ayrıca işaretlerle harfler gösterildi. Hiyeroglif, karmaşık bir yazı sistemidir. Bu yazı anıtlar, taşlar ve mezarlar üzerine oyularak yazılıyordu. Daha sonra papirüs, tahta, toprak kap üzerine kamış kalemle ve siyah mürekkeple yazılmaya başlandı ve daha kullanışlı bir hale getirildi; buna hiyeratik yazı denildi. l.Ö. I. binde demotik adı verilen daha kolay bir yazı kullanıldı. Hiyeroglif yazısını Fransız Şampolyon (Champollion), 1822 yılında okudu.


Advertisement

Yorum yazın