Höyük Nedir

Höyük Nedir
HÖYÜK, eski veya çok eski yerleşme yeridir. Kerpiç duvarlı, çok kez düz ve toprakla örtülmüş damlı evlerin, türlü nedenlerle (düşman saldırısı yüzünden. boş kalma, yangın, deprem O yıkılmasından ve kalıntılar kaldırılmadan üzerine yeni yapıların kurulmasından oluşan tepeciklerdir. Yüksekliği 40 m.’ye. yayılma alanının çapı 1000-1500 m. ye erişen büyük höyükler bulunduğu gibi, çok küçükleri de vardır. Bir höyük, yüzeyinde dağınık olarak bulunan çok sayıda çanak, çömlek parçalarıyla doğal tepeciklerden ayrılır. Kiminde, çakmak taşından veya volkan camından yapılmış araçlar da bulunur. Höyüklerin çoğu, bugünkü köylerin, kasaba veya kentlerin birer bölümünün altlarında, ırmak boylarında ya da pınar başlarında bulunur. Kimi höyükler de boştur; yani üzerinde köy veya herhangi başka bir yerleşme yeri yoktur. Türkiye’de binlerce höyük vardır. Bunlardan önemli görülenler, kazılarak incelenmiş ve buluntular. korunmak üzere müzelere taşınmıştır. Kazı yapılan başlıca höyükler için bakınız: Truva, Alişar, Alacahöyük, Çatalhöyük, Hacılar, Tilkitepe. Altınte-pe. Karazhöytik. Sakçagözti.


Advertisement

Yorum yazın