Hristiyanlık Nedir

HIRİSTİYANLIK, Hz. İsa’nın kurmuş olduğu tek Tanrılı bir dindir. Hıristiyanlık, Yahudi dininin gelişmiş bir şeklidir. İsa, kendisinin Tanrı’nın tek oğlu olduğunu ileri sürmüştür. Hem insan ve hem de tanrı idi. Annesi, onu babasız dünyaya getirmiştir. Onun için Meryem de tanrı sayıldı. Bu durum Hıristiyanlıkta anlaşmazlıklara yol açtı. Yeni mezhepler ortaya çıktı. İsa, Yahudiler tarafından çarmıha gerilppek öldürülmek istendi. O Hıristiyanların inanışına göre, göğe yükseldi. İsa, bijtün kavimlerin kendi adına eğitilmelerini istemiştir. Havarileri ve aziz Paujuş bu emri yerine getirmişlerdir. Hıristiyanlık Kudüs Yahudilerinin ve Roma imparatorluğunun karşı çıkmasına rağmen yayıldı. Hı-ristiyanlara çok kötülük ve eziyet yapılması bir sonuç vermedi. Hıristiyanlığı önce seçkinler, sonra halk topluluklar: benimsedi. Hıristiyanlık, öğretim ve eğitim kurumlan geliştirdi. Hayır ve eğitim işleri, uzun süre sağlanan özel gelirlerle yürütüldü. İsa, «Ben hizmet edilmek için değil, hizmet etmek için geldim» demişti. Hıristiyanlıkta, din ve devlet bundan böyle bir topluluk hizmeti sayıldı.

Hıristiyanların kutsal kitabı İncil’dir (Bak.) Önce Yunanca yazılmıştır. Hz. Isa öldükten sonra havarilerden dördü, birer Incil yazdılar. Sonraları birçok yeni Incil daha yazıldı.

Hıristiyanlık çeşitli mezheplere ayrılmıştır. Bunların başlıcaları Katolik, Ortodoks ve Protestan mezhepleridir. Protestanlık, XVI. yüzyılda Reform hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır.


Advertisement

Yorum yazın