Hudeybiye Barışı Hakkında Bilgiler

Hudeybiye Barışı Hakkında Bilgiler
HUDEYBİYE BARIŞI, Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılmıştır (628). Hz. Muhammed, Hendek zaferi yılında Müslümanların Mekke’ye giderek hac yapmalarını bildirdi. Böylece Kâbe, Müslümanlarca da kutsal sayılıyor, Mekke şehri daha büyük önem kazanıyordu.

Hz. Muhammed, Hicretin altıncı yılında 1400 kadar Müslümanla Kâbe’yi ziyaret etmek üzere yola çıktı. Mekkeliler. Müslümanların Mekke’yi .alacaklarından kuşkuya düşerek önemli geçitleri tuttular ve savaş için hazırlandılar. Hz. Muhammed, Mekke’ye bir gün uzaklıkta bulunan Hudeybiye’de durdu. Osman’ı Mekke’ye göndererek amacının Kâbe’yi tavaf etmek olduğunu bildirdi. Bir süre sonra gelen Mekkelilerle uzun süren görüşmeler yaptı ve bir anlaşmaya v*tıl dı. Hudeybiye barışı adını »lan bu anlaşmaya göre. a) On yıl siiro İle iki taraf birbirine silah kullanmayacaktı b) Mekkelilerden velilerinin izni olma dan Müslümanlar tarafına geçenler olursa geri verilecek, Müslümanlardan Mekkeliler tarafına geçenler İse geri verilmeyecekti, c) Müslümanlaı o yıl hac yapmayacaklar, gelecek yıl Mekkeliler şehri boşaltacaklar. Hz. Muhammed. Müslümanlarla gelerek üç gün Mekke’de kalacak ve Kâbe tavaf edilebilecekti, ç) Arap kabilelerinden isleyenler, Hz. Muhammed’in yaîıut Mekkelilerin koruyuculuğuna girebilecekti. Yalnız iki taraf da kendilerine bağlı olan kabilelere askerlik bakımından yardımda bulunmayacaktı.

Bu anlaşmadan sonra Mekkelilt’rle yakından ilişki kurulmuş, onlar arasında tslâm dininin yayılması sağlanmıştır. Mekkeliierin en büyük komutanlarından Hallt bin Velit ve Amr ibnül As, Müslüman olmuşlardır.


Advertisement

Yorum yazın