Hukuk Nedir

Hukuk Nedir
HUKUK, bir toplumu düzenleyen ve yöneten kuralların bütünüdür. Bu kurallar, devletin yaptırma gücü İle kuvvetlendirilmiştir. Hukuk kurallarına uymayan bir kimse karşısında devleti bulur. Hukukun en büyük kaynağı kanunlardır. Kanuna aykırı davrananlar yargılanır; suçlu görülenlere ceza verilir. Hukuk kurallarından ayrı olarak din ve ahlâk kuralları da toplum hayatına düzen sağlar. Fakat, bu kurallara uymayanlar için devletin caydırma gücü söz konusu değildir.

Günümüzde hukuk sözcüğü iki anlama gelmektedir: 1) Bir toplumda kamu yararını güven altına almak amacıyla konulan ve uyulması zorunlu kılınan davranış kurulları. 2) Toplum bireylerinin herhangi bir işi yapmak, herhangi bir şeyden yararlanmak, başka kişilerden veya topluluktan herhangi bir şeyin yapılmasını istemek hakkı. Konusu, bu ilişkileri incelemek olan bilimin adı da hukuktur.


Advertisement

Yorum yazın