Hükümet Nedir

HÜKÜMET, bir devletin yürütme kuruludur. Devletin, hem kendi sınırlan içinde, hem de yabancı devletlere karşı görevlerini yerine getirmesinde en yetkili organdır. Hükümete, bakanlar kurulu veya kabine de denilir. Hükümet, siyasal iktidarı kullanan bir kuruldur. Geniş anlamıyla, siyasal iktidarı kullanan bütün devlet organlarını kapsar.

Hükümetler, geçmişte ve günümüzde çeşitli şekillerde kurulmuş ve kurulmaktadır. Hükümetlerin nasıl kurulacağı Anayasalarda gösterilmiştir. Türkiye’de yeni bir hükümet kurulabilmesi için Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi üyelerinden birini, başbakan olarak görevlendirir. Başbakan, bakanlan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından veya dışarıdan milletvekili seçilme yeterliğinde olanlardan seçer. Bakan olarak seçilenler Cumhurbaşkanınca göreve atanırlar. Bakanların listesi meclislere sunulur. Hükümet, kuruluşundan sonra, bir hafta içinde programını hazırlar. Program, meclislerde okunur: program üzerinde görüşme açılır. Millet Meclisinde oylama yapılır. Hükümet güven oyu alırsa görevini sürdürür.


Advertisement

Yorum yazın