Humbaraca Ahmed Paşa Kimdir

HUMBARACI AHMET PAŞA (Le Comte Claud Alexandre de Bonneval), Osmanlı imparatorluğunda yeni bir Humbaracı ocağının kurucusudur. Soylu bir Fransız ailesindendi. Fransız ordusunda kısa sürede başarı sağladı. XIV. Lul’niıı (Bak.) hanımlarından birini kötülediği için ordudan çıkarıldı. Hayatını tehlikede gördüğünden italya’ya kaçtı. Oradan Avusturya’ya geçti. Prens Öjen’in (Eugène) yönetimindeki orduda görev aldı. İspanya Veraset savaşlarında XIV. Lui’nin kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Osmanlılarla AvusturyalIlar arasında yapılan Petervaradin savaşında ordu komutanı olarak bulundu. Avusturyalıların savaşı kazanmalarını sağladı; mareşalliğe yükseldi. Fakat bir süre sonra Prens öjen’le arası açıldı. 1829’da Osmanlılara sığındı: Müslüman oldu ve Ahmet adını aldı. Sadrazam Topal Osman Paşa. ona Kumbaracı ocağının kurulması görevini verdi. Kendisi beylerbeyliğine yükseltilerek paşa oldu.

Humbaracı Ahmet Paşa, Bosna’dan getirttiği 300 humbaracı ve Müslüman olan 3 Fransız subayı ile Humbaracı ocağını kurdu (1734). Topçu subaylarına Üsküdar’da modern şekilde matematik dersleri verdi. Hekimoğlu Ali Paşanın sadrazamlığı sırasında Avrupa devletlerinin durumları hakkında verdi ği raporlardan yararlanıldı. 1738’de gözden düştü ve Kastamonu’ya sürüldü. İstanbul’a döndüğünde yeniden humbara-cıbaşı atandı. Son zamanlarında Fransa ya dönmek istiyordu. Bunun yollarını ararken öldü. Uzun süre Türkiye’de kaldığı halde Türkçeyi öğrenememişti. Müslümanlığı İçtenlikle kabul ettiği de şüphelidir,


Advertisement

Yorum yazın