Hünkar İskelesi Antlaşması

Hünkar İskelesi Antlaşması

Osmanlı devletiyle Rusya arasında yapılmıştır (1833). Ayaklanan Mısır valisi Mehmet Ali Paşanın ordusu, Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğratarak Kütahya’ya kadar ilerlemişti. Güç durumda kalan padişah II. Mahmut, Fransa, İngiltere ve Rusya’dan yardım istedi. Fransa, Mehmet Ali Paşa tarafını tutuyordu. Mehmet Ali Paşanın ordusunu Fransız subayları yetiştirmişti. İngiltere, Osmanlı devletinin içişlerine karışmak istemi yordu. Rusya, bu durumu çıkarına uygun buldu; yardım yapmayı kabul etti. Çar, Karadeniz donanmasını 15 bin askerle İstanbul’a gönderdi. Bu birlik. Boğazın Anadolu yakasına yerleşti. İngiltere ve Fransa, Rusya’nın Boğazları denetimi altına almasından çekindiler. Rusya’nın yardımını önlemek için Osmanlı devletiyle Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya’da bir antlaşma yapılmasını sağladılar (Bak. Kütahya antlaşması).

II. Mahmut, Mehmet Ali Paşanın yeniden saldırıya geçmesinden çekiniyor, İngilizlere ve Fransızlara da güvenemiyordu. Onun için Ruslarla Hünkâr İskelesi antlaşması yapıldı. Buna göre, 1) Osmanlılar ve Ruslar, bir savaş çıktığında birbirlerine yardımda bulunacaklardı. 2) Osmanlı devletine herhangi bir düşman saldırırsa, Rusya karadan ve denizden yardım edecekti. 3) Rusya bir saldırıya uğrarsa, Osmanlı devleti, Rusya ile savaşan devletin donanmasına Çanakkale boğazını kapatacaktı. 4) Bu antlaşma sekiz yıl yürürlükte kalacaktı.


Advertisement

Yorum yazın