Hünyadi Yanoş Kimdir

Hünyadi Yanoş Kimdir
HUNYADİ YANOŞ, Osmanlılarla savaşan Macar komutanıdır (1387 – 1456). Aslı pek belli değildir. Macaristan’da çıkan iç olaylarda başarı sağladığı için, kral tarafından Erdel (Transilvanya) voyvodalığına ve Belgrad kalesi komutanlığına atandı (1440). II. Murat zamanında OsmanlIlarla başarılı savaşlar yaptı. Balkanları aşarak Niş’i ve Sofya’yı aldı: II. Murat’ı yenilgiye uğrattı. Macarlarla OsmanlIlar arasında Edirne -Begedin antlaşması yapıldı. (1444). Bu antlaşmayı Macarlar bozdular. Hunyadi Yanoş, Varna tavaşmda (Bak.) Türklere karşı ağır bir yenilgiye uğradı. Macar kralı Ladislas bu savaşta öldü. Hunyadi Yanoş, küçük yaştaki yeni Macar kralına vasi oldu. İkinci Kosova savaşında ikinci kez bozguna uğradı (1448). Daha sonra. Belgrad’ı Türklere karşı savunduğu sırada (1456) yaralandı ve üzüntüsünden öldü. Oğlu, Macar krallığına seçilmiştir.


Advertisement

Yorum yazın