İbni Batuta Kimdir

İbni Batuta Kimdir
İbni Batuta tanınmış bir Arap gezginidir (1304 – 1369), Tanca’da doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Genç yaşında geziye çıktı (1325). Din ve hukuk bilgisi olduğu için gittiği yerlerde iyi karşılandı. Yetkili kişilerle tanıştı. Kuzey Afrika, Mısır, Suriye, Hicaz, Güney Anadolu, İran ve Irak’ı gezdi. Yeniden Arabistan’a gitti. Yemen’den Afrika’ya geçti. Somali ve Zengibar’ı gördü. Buradan Arabistan’a döndü. Suriye’den bir Ceneviz gemisiyle Anadolu’da Alâiye’ye (Alanya) geçti. Anadolu’nun hemen bütün önemli şehirlerini gezdi. Beyliklerin durumunu yakından gördü. Sinop’tan gemi ile Kırım’a geçerek Güney Rusya (Altınordu), Harizm, Maveraünnehir, Hora san, Afganistan ve Hindistan’a gitti. Delhi’de yedi yıl kaldı; kadılık ve benzeri görevlerde bulundu. Oradan endonezya, Cava ve Çin’e kadar uzandı Pekin’de siyasal durumu iyi görmedi; ülkesi olan Fas’a döndü. Gezisi henüz bitmemişti. İspanya, Büyük Sahra ve Sudan’ı da gezdikten sonra Fas’a geldi. Notlarını bir araya getirdi. «İbni Batu-ta Seyahatnamesi» adındaki ünlü kitabini hazırladı. Gezdiği ülkeler hakkında, baz1. yerler bir yana bırakılırsa, çok değerli bilgiler verdi. Bu eser yurdumuzun o zamanki durumu ve tarihi hakkında da çok değerli bir kaynaktır.-


Advertisement

Yorum yazın