İflas Nedir

İflas Nedir
İFLÂS, bir tüccarın günü gelmiş borçlarını ödeyemez duruma gelmesidir. Bu da borç çok, para ve mal toplamı az demektir. Tüccarın iflâsına mahkeme karar verir. İflâsına karar verilen tüccarın, parasına, mallarına ve alacaklarına el konur. Alacakları ve borçları ayrı ayrı yazılır. Sonunda alacak ile borcun oranı hesap edilir. Mahkeme kararıyla tüccarla alacaklılar arasında konkordato yapılır. O tüccar, borcunu belirlenen o-randa öder. Sözgelişi, borcu iki milyon, alacağı bir milyon olan bir tüccar, borçlarını yüzde elli oranında ödemiş olur.

Bazı iflâslar hileli (dolanlı) olur. Bir iş adamı borçlarını ödememek için kendisini iflâs etmiş gösterir. Konkordato yapar. Yüzde otuz veya kırkla borçlarını kapar. Böyle dolanlı iflâs edenlerin cezaları çok ağırdır. Bir de defterlerini, hesaplarını düzenli tutmamak yüzünden iflâs edilmiş olunabilir. Böyle iflâslara kusurlu iflâs denir.


Advertisement

Yorum yazın