İklim Nedir

İklim Nedir
İKLİM, birçok kaynakta «bir ülkenin veya bir bölgenin uzun bir dönem içindeki ortalama hava durumu ve bu durumun gelişmesini gösteren hava olaylarının tümü» olarak tanımlanır. Ancak, uzun yıllar sürdürülmüş olan gözlemlerden çıkarılan aylık, yıllık ortalamalar (sıcaklık, yağış, en yüksek ve en düşük sıcaklıklar ve ortalamaları, güneşli, bulutlu, yağışlı, rüzgârlı, karlı günlerin sayıları ve ortalamaları) bir yığın sayıdan başka bir şey değildir. İklimi .«havaların değişmeyen, yineleyen yıllık gidişi» diye tanımlamak daha uygun görünür. Genel gidişi aksatan durumlar ve bunların sıklığı da göz önünde bulundurulur. Sözgelimi. «Akdeniz çevresinde yazlar sıcak ve yağışsız, kışlar ılık ya da serin ve yağışlıdır» demekle kışın yağışlı astropikal (Akdeniz) iklimi belirtilmiş olur. Birkaç yılda bir kimi yaz günlerinin yağışlı, kimi kış günlerinin sıcak veya soğuk geçmesi, bu iklim için kuraldışı belirtilerdir Yeryüzünde 5 iklim kuşağı vardır: Kuzey ve güney kutuplar çevresinde iki soğuk kuşak (kutup kuşakları), Ekvator’un iki yanında sıcak kuşak (tropikal kuşak), iki yarımkürede, tropikal kuşakla kutup kuşakları arasında iki ılıman kuşak. Bu kuşaklar arasında da birinden öbürüne geçiş özellikleri gösteren kuşaklar bulunur: tropikal ve ılımın kuşaklar arasında astropikal ve ılıman kuşaklarla kutup kuşakları arasında askutupsal kuşaklar yer alır.

Her iklim kuşağında, karaların doğu ve batı yanlarıyla iç bölümleri arasında iklim ayrılıkları dolayısıyla ayrı iklim bölgeleri gelişmiştir. Sözgelimi, astropikal kuşakta anakaraların batı yanlarında kışın yağışlı astropikal iklim (Akdeniz iklimi) bölgesi, doğu yanlarında yazın yağışlı astropikal iklim (mevsim yağmurları iklimi) ve bunların arasında yan kurak ve kurak iklim (bozkır iklimi, çöl iklimi) bölgeleri vardır,


Advertisement

Yorum yazın