İlhanlılar Devleti Hakkında Bilgi

İlhanlılar Devleti Hakkında Bilgi

İLHANLILAR, İran’da kurulan Moğol devletidir (1256 – 1344) Cengiz’in kurmuş olduğu Moğol imparatorluğunun daha sonra bölündüğü dört hanlıktan biridir, İlhanlı devletinin kurucusu, Cengiz’in torunu Hulâgu’dur Moğol hükümdarı Münke (Möngke) Kağan, kardeşi olan Hulâgu’yu büyük bir ordu ile İran üzerine gönderdi. Hulâgu, İslâmlar arasında korku salan Batmilerin kalelerini aldı. Başkentleri Alamut’u yakıp yıktı. Bağdat’ı ele geçirerek Abbasi halifeliğine son verdi (1258). İran, Horasan, Irak ve Güney Kafkasya’yı içine alan bir devlet kurdu. Anadolu Selçuklu devletine egemenliği tanıttı. Suriye ve Mısır’ı da almak istiyordu. Memlûklerle yaptığı

Ayncabût savaşında bozguna uğradı (1260). Altınordu devletine karşı da başarı sağlayamadı. İlhanlılar, bundan sonra da Memlûklerle yaptıkları savaşlarda yenilgiye uğradılar.

İlhanlılar, Gazan Han zamanında Müslümanlığı kabul ettiler. XIV. yüzyılın ortalarında güçsüz düştüler. Devletin yönetimi Çobanlıların eline geçti. Bunlar da yıkıldıktan sonra Irak’ta Celâyiroğulları, İranda Muzafferoğulları adıyla iki küçük devlet ortaya çıktı.


Advertisement

Yorum yazın