İlk Türk gazeteci Agah Efendi Kimdir

İlk Türk gazeteci Agah Efendinin hayatı , hakkında bilgiler

(1832-1885)

• İstanbul’da doğan Agâh Efendi ilk özel Türk gazetesi Tercümanı Ahval’i çıkaran kişidir. Fransızca, İngilizce, İtalyanca öğrendi ve tıp öğrenimini yarım bırakarak Babı-ali Tercüme odasına girdi. Paris’te elçilik sekreterliği yaptı (1852-1854). Yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevler aldı.

• 1860’ta, Şinasi ile birlikte, Tercüman-ı Ahval’i çıkarmaya başladı (21 Ekim 1860); gazetenin başyazarı Şinasi iki yıl sonra görevinden ayrılınca, gazetedeki işleri 1866’ya kadar tek başına yüklendi.

• Posta nazırlığına getirilen
Agâh Efendi, posta pulu kullanımını ülkeye soktu (1861). Yeni Osmanlılar derneğinin önde gelen üyelerindendi; Âli Paşa ile arası bozuktu; Âli Paşa, Agâh Efendi’nin Ziya Paşa ile dostluğunu öne sürerek görevden uzaklaştırdı.

• İşlerin giderek kötüleştiğini gören Agâh Efendi Paris’e kaçarak (1866), Yeni OsmanlIlarla birlikte Fransa, İngiltere ve Belçika’da etkinlik gösterdi.

• Âli ve Fuat paşaların ölümünden sonra yurda dönen (1871) Agâh Efendi, İzmir mutasarrıflığında (Osmanlı imparatorluğunda sancakları yöneten devlet memuru) ve Devlet şurası üyeliğinde bulundu; ama Abdülhamid II özgürlük yandaşlarını İstanbul’dan u-zaklaştırmaya başlayınca önce Bursa’ya, sonra Ankara’ya (1876-1882) sürüldü. Bağışlanınca, Rodos, Midilli mutasarrıflığına, sonra da Atina elçiliğine (1883) atandı ve bu sonuncu görevi sırasında Atina’da öldü.


Advertisement

Yorum yazın