İmmanuel Kant Kimdir – Felsefesi

İmmanuel Kant Kimdir – İmmanuel Kant Felsefesi

ünlü Alman filozofudur (1724 – 1804). Orta halli bir ailedendi. Bütün ömrünü doğduğu Königsberg şehrinde geçirdi. Yükseköğrenim gördü, özel öğretmenlik yaptı. 1755’te «Ateş üstüne» adlı bilimsel incelemesiyle doktorasını verdi. 1770’te mantık ve metafizik profesörü oldu. Kant, eleştirici felsefenin öncüsüdür. Ona göre, bilgilerimizin temelini insan zihni oluşturur. Bilgi, insan akımın önceden şekillenmiş etkinliğinden doğar.

Kant, 1788’de yayımlanan «Pratik Aklın Eleştirilmesi» adlı eserinde, aklın gücünü eleştirmiştir. «Saf pratik aklın» var olduğu sonucuna varmıştır. Kant, ahlâk anlayışında yasanın baskısını kabul etmez. Ona göre, ahlâka uygun yaşamanın yasası kendi içimizdedir. Kant’ın bu ilkesi, her türlü dış sorumluluktan daha serttir. Kant, çok sayıda eser vermiştir.


Advertisement

Yorum yazın