İncil Hakkında Bilgi

İncil Hakkında Bilgi

İNCİL, Hristiyan dininin kutsal kitabıdır. Tanrı tarafından İsa peygambere indirilmiştir. Katolik kilisesinin kutsal kitap olarak kabul ettiği dört İncil vardır. Bu İncillerde Hz. İsa’nın hayatı anlatılır ve öğretisi açıklanır, önce, İsa’nın hayatı ve öğretisi, Hıristiyanlara sözle anlatılırdı. İsa’dan altmış yıl kadar sonra İncil, dört havari tarafından yazılmaya başlanmış ve kitap haline getirilmiştir. Dört İncil arasında benzerlik vardır. İlk İnciller, Yunanca ve İb~ranice idi. Ortaçağ’da Latince yazıldı. Reform hareketleri sırasında Avrupa milletleri İncil’i kendi dillerine çevirdiler.


Advertisement

Yorum yazın