İncir Hakkında Bilgi

İncir Hakkında Bilgi
İNCİR, taçyaprağı olmayan ikiçeneklilerin, dutgiller familyasından, ağaç, ağaççık veya çalımsı bitkiler. Çoğu kışın da yeşil kalır. Az sayıda olan kimi türleri, kışın yaprak döker. Meyvesi tatlıdır; içindeki çekirdeklerden her biri ayrı bir meyvedir; taze iken kabuğu çizilirse süt gibi bir sıvı çıkar. İncir ağacının odunu yumuşaktır.

İncir, tropikal ve astropikal iklimlerde yetişir; 750’den çok türü vardır. Ancak hepsinin meyvesi yenmez. Kimi türlerinden kauçuk elde edilir. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında, özellikle Ege bölgesinde kendiliğinden yetişir ve incirliklerde özel olarak yetiştirilir.

İncirin erkek ve dişi çiçekleri ayrı ağaçlarda olur. Çiçeği erkek olan incir ağacı (babaincir) meyve vermez; fakat, her incirlikte, yeterince bulundurulur. Türkiye’de kuru incirin en çok elde e-dildiği yer. Büyük menderes ovasıdır. İncir dışsatımda önemli bir yer tutar.


Advertisement

Yorum yazın