İnebahtı Deniz Savaşı Neden ve Sonuçları

İnebahtı Deniz Savaşı Neden ve Sonuçları

İnebahtı Deniz Savaşı , Osmanlı donanması ile.* Haçlı donanması arasın da olmuştur (1571). Kıbrıs’ın alınması, Avrupa’da büyük bir tepki yarattı. Papa, Türklere karşı birlik kurulması için geniş ölçüde çalışmalar yaptı. Bunun sonunda Papalık ile Ispanya, Venedik ve Malta arasında bir anlaşma sağlandı. Toskana, Ceneviz, Savua. Ferrara. Parma gibi küçük devletler de bu kutsal birliğe katıldı Haçlı donanmasının komutanlığına, Şarlken’in evlilik dışı olan oğlu Don Juan getirildi Osmanlı donanmasına Kaptanı Derya Ali Paşa komuta ediyordu F vıtev Faşa ve Uluç Ali Paşa da gcrr.iiıu yje donanmaya katıldı, Türk donanması Korfu ve Kefalonya’yı vurduktan sor.ıra tnebahtı (Lepanto) körfezine geldi düşmanın yaklaştığı haber atınınc & bir savaş meclisi toplandı. Çarpışman İnebahtı kalesinin altında-veya açık denizde yapılması tartışıldı. Kaptarurler ya Ali Paşa ve Pertev Paşa denizcilikten yetişmiş değillerdi. Savaşın kıyıda yapılmasına ve düşmana saldırılmasına karar verildi. Oysa Osmanlı donanmasında çenkçi ve kürekçi eksikliği vardı. Uluç Ali Paşa, durumu tehlikeli görerek ve sakalını yolarak, «Hani Hayreddin Paşa ile Turgutça (Turgut Paşa) ile cenk görenler niçin söylemezler? Bir gemiye top dokununca karaya gider, askerin bozulmasına neden olur» diye bağırdıysa da dinletemedi. Deniz savaşı, Inebahtı körfezinde oldu. Osmanlı donanmasında 278 gemi vardı. A-çık denizden gelmekte olan düşmanı gören kaptanpaşa saldırıya geçerek Don Juan’ın gemisi üzerine atıldı. Bunun Türk komutanı olduğunu anlayan düşman komutanı bütün gücüyle savaşa girişti. Ali Paşa ile birçok bey şehit oldu. Pertev Paşanın gemisi top ile batırıldı. Kendisi güçlükle kurtarılıp karaya çıkarıldı. Bütün gün süren savaş. Osmanlı donanmasının ağır bir yenilgisiyle son buldu. 190 Türk gemisi battı veya düşman eline geçti. Karşı tarafın da insanca çok kaybı oldu. Yalnız donanmanın sağ kanadına komuta eden Cezayir beylerbeyi Uluç Ali Paşa düşmanın sol kanadını bozdu. Malta şövalyelerinin kaptan gemisini eline geçirdi. Donanmanın yenilgisine çok üzüldü. Kendi gemileriyle dönerek acı haberi padişaha bildirdi. Kaptan paşalık ona verildi, İstanbul’dan İnebahtı’ya döndü; buraya kaçan gemileri beraberine alıp, bir süre denizde kaldıktan sonra İstanbul’a geldi. Uluç Ali adı, Kılıç Ali’ye çevrildi.


Advertisement

Yorum yazın