İngiliz Muhipleri Cemiyeti Hakkında Bilgi

İngiliz Muhipleri Cemiyeti Hakkında Bilgi
Kurtuluş savaşı başlarken 1919’da İstanbul* da kurulan zararlı bir dernektir. Bu derneğe padişah, Damat Ferit Paşa ve bazı devlet adamları da girmişti Derneğin amacı, yönetiminde milyonlarca Müslüman bulunan İngiltere devleti ile hilafet ve saltanatı birleştiren Osmanlı devleti arasında yıllarca süren dostluğu yeniden kurmak ve soylu İngiliz milletinin (kavm-i necip) koruyuculuğunu sağlamaktı. Derneğe girmek için İngiliz milletine saygı gösterilmesi koşulu vardı. Derneğin gizli amacı, ülkede gelişmekte olan millî hareketleri boğmaktı. İstanbul’ da yirmiden çok şubesi açılmıştı Yayın organı İstanbul gazetesi idi Bu dernek İstanbul hükümeti ile işgal kuvvetlerine bağlılık göstermiştir. Fakat, İstanbul’da millî kurtuluş hareketlerini destekleyen gizli kuruluşlara karşı çıkmıştır. Dernek içinde anlaşma sağlanamamıştır Anadolu’da millî Mmmtlerin gelişmeye başlaması üzerine bu dernek dağılmıştır (1921).


Advertisement

Yorum yazın