Irk Nedir

IRK, ortak bir anavatanları olan ve o ülkenin doğal koşullarının (sözgelişi ikliminin) etkisiyle ortak özellikler kazanmış bulunan canlı varlık grubudur. Bu türlü özelliklere göre, antropoloji, insanları, üç büyük ırka ayırmıştır: Beyaz ırk, siyah ırk (zenciler bu gruba girer), sarı ırk (Moğollar ve benzerleri). Bu ana gruplardan herbiri küçük alt gruplara ayrılır. Ana ve alt gruplar arasında ara veya karma gruplar da bulunur. Karma (melez) ırklar, büyük göçler ve yabancıların egemenliği altına giriş gibi etkenlerle doğmuştur. Ancak, değişik ırklara değişik değener biçmek yanlıştır. Kızılderililer diye anılan, Amerika’nın eski yerlileri, derilerim kırmızıya boyadıkları için ayrı bir ırk olarak görülmüştü. Bunların Asya ırklarından olduğu, Bering boğazının oluşmasından önce Amerika’ya geçtikleri kanısı yaygındır.

Hayvanlar, hatta bitkiler de türlü ırklara ayrılır.


Advertisement

Yorum yazın