İrlanda Adası

İrlanda Adası

İRLANDA ADASI, Büyük Britanya adasının yanında ve batısındadır. Çok geniş çayır ve otlakları dolayısıyla «Ye-şilada» diye anılır. Ahalisinin büyük bölümü hayvancılık ve tarla tarımı ile uğraşır. İrlanda keteni, adanın ünlü ürünüdür. Endüstri, özellikle, adanın kuzeyinde (Belfast) gelişmiştir. Ada iki devlet arasında paylaşılmıştır. Kuzey İrlanda, 1,5 milyon nüfusuyla, İngiltere’ye bağlıdır. Bu nüfusun %35’i Katolik, %65’i Protestandır. Büyük bölümde İrlanda Cumhuriyeti vardır (Yzölç. 70 280 km’. Nf. 3 100 000; %5Ö’si kentlerde; Nüfusun hemen hepsi Katolik).
İrlanda, önceleri, ayrı bir krallıktı. U-zun savaşlardan sonra yenilerek İngiliz egemenliği altına girdi. Birbirini izleyen ayaklanmalardan sonra 1921’de yarı bağımlı ve 1949’da tam bağımsız bir devlet durumuna erişti.

Adanın ormanları, tümüyle yok edilmiştir. 1/7’si turbalarla (Bak.) kaplıdır. Kimi turbaların yüzölçümü 1000 km’ye erişir. Turb katmanları 8-12 m. kalınlıktadır. Orman, taşkömürü ve linyit olmadığı için, turb, köylerde ve küçük kentlerde, yakıt olarak kullanılır. Su gücünden de yararlanılır.

İr’lerin kökü Kelt’lerdir; İngiliz egemenliği döneminde halkın çoğu, uzak ülkelere göç etmiştir (Çoğu A.B.D.’ne).

İrlanda, tarım ülkesidir. Geniş çayırlarda sürüler halinde sığırlar otlar. Bundan başka, İrler, çok sevdikleri bir hayvan olarak at yetiştirirler. Adada tiike-tilemeyen ürünler İngiltere’ye satılır. Başlıca ürünler tereyağı, peynir ve ettir. Geniş tavuk çiftliklerinden de önemli gelir sağlanır. Tarımsal endüstri (bira, şarap, besin) ve keten dokuma fabrikaları vardır.

Önemli kentler ve nüfusları:

Dublin (başkent) 650 000 Gork 128 000


Advertisement

Yorum yazın