Isı Nedir

Isı Nedir
bir maddenin atomlarının ve moleküllerinin devinim (hareket) enerjisidir. Sıcak bir sobaya dokunduğumuzda, sobanın yapıldığı maddenin moleküllerinin elimize vuran gücünün doğurduğu bir ağrı (sızı) duyarız. Buza dokunduğumuzda ise soğukluk duyarız; çünkü bu kez elimizin molekülleri, buzun daha yavaş titreşim yapmakta olan moleküllerine vurmuştur ve kendisinde bulunan enerjinin bir bölümünü buza vermiştir. Buzun, elle dokunulan yerindeki molekülleri, artık aynı yerde duramayacak kadar hızlı titreşmeye başlamış ve buz, sıvı duruma geçerek akmaya başlamıştır. Elimizden buza geçen ısı enerjisi, erimeye harcanmış ve işe dönüşmüştür. Isı enerjisi, sıcak, yerden soğuk yere, kendiliğinden geçer ve bu nedenle de yayılması durdurulamaz. Her katı cisim, yeterince ısıtıldığında önce sıvı duruma, sonra da gaz durumuna geçer. Bu sırada moleküller, gittikçe daha çok devinirler, iter ve birbirlerini teperler. Böylece katı cismin molekülleri arasındaki bağlantı bozulur ve sözgelişi, et kaynadıkça dağılır. Tersine, soğutulan gaz bir cisim, önce sıvı sonra katı duruma geçer. Böylece, sıvı, hatta katı hava elde edilebilir.

Isı, kaloriyle ölçülür. Bu, belli bir işe eşittir. Devinmeden duran insan vücudu, sürekli olarak ısı yayar. Bu yüzden 2700 kilokalori değerinde ısı yitirir Yitirilen bu ısı ve iş yaparak harcanan enerji, besin alınarak ytenilenir. Bu nedenle de besinlerin gücü (besleyiciliği) kaloriyle ölçülür.

ISIÖLÇER (Kalorimetre), cisimlerin herhangi bir etki ile aldığı veya yitirdiği ısı enerjisini ölçmeye yarayan araç.


Advertisement

Yorum yazın