Işık Nedir

IŞIK, varlığını gözlerimizle öğrendiğimiz belirtidir. Morötesi kırmızıaltı dalgalarla röntgen dalgaları, gözü etkilemez. Işık, türlü bağıntılarda (yansıma, eğrilme, kırılma, dağılma), kimi zaman ilerleyen bir dalga kimi zaman da çok küçük parçacıkların akımı imiş gibi etkiler yapar. Işık ışınları, uzayda, saniyede 300 000 (299 793) km. hızla ilerler. Bir ışık demeti içinde, türlü renklerde birçok ışın bulunur. Bir ışının rengi, titreşim (salınım) dalgalarının uzunluğuna bağlıdır. Sözgelimi, koyu kırmızı ışık ışınlarının dalga uzunluğu, milimetrenin 380 milyonda biri, morötesi ışınlarda ise daha da kısadır. Beyaz ışık, türlü renklerdeki ışınların karışımıdır. Işık, saydam bir ortamdan, başka bir saydam ortama geçtiğinde (sözgelimi sudan cama), ışınların doğrultusu değişebilir. Bunların dağılışına ayrışma denir; tayfta (Bak.)« olduğu gibi, ayrı ayrı görülebilir. Işığın kırılması, uygulamalı optikte (Bak.), birçok aygıtların yapımından yararlanılan bir özelliktir. Işık, bir cismin (sözgelimi kâğıdın, madenin veya bîr kumaşın) üzerine geldiğinde, ya belli bir doğrultuda yansıtılır (yansıma) ya da her doğrultuda yayılır; fakat bir bölümü,de emilir (yutulur). Yeryüzünde ne varsa, tümü, kendine gelen ışınları, her doğrultuda yaydığı için görülür. Onun rengi, geri çevirdiği ışınlara bağlıdır. Aldığı ışınların tümünü yansıtan cisimler beyaz, tümünü yutanlar kara görünür.

Güneş ışığının bulunmadığı zamanlarda pek çok ışık (aydınlatma) gerekir. Bu amaçla, çok çeşitli araçlar kullanılır (mum, gaz lambası, elektrik ampulü vb.). Bu sırada bir madde güçlüce ısıtılır, böylece onun atomları, büyük bir hızla devinir (titreşir) ve ışık ışınları yaymaya başlar. Isı aracılığıyla ışık elde etmek, elbette ekonomik değildir. Bu nedenle ısı harcamadan ışık sağlama yolları (soğuk ışık) aranmış, fluoresans lambaları bulunmuştur. Bu lambalarda, boru içinde morötesi ışık sağlanır. Bu ışınlar, borunun iç yüzeyindeki bir katmanla görünür ışığa dönüştürülür.


Advertisement

Yorum yazın