İskender Bey Kimdir

İskender Bey Kimdir
İSKENDER BEY, Osmanlı devletine karşı ayaklanan bir’ Arnavut beyidir (1404 – 1468). Arnavutluk’un bir bölümünü elinde bulunduran Kostriyata ailesin-dendi. II. Murat zamanında on sekiz yaşında iken Osmanlı sarayına alındı. Yetenekli bir gençti. Silahşör olarak yetişti. OsmanlIların Anadolu ve Rumeli seferlerine katıldı; cesaretiyle tanındı. OsmanlI ordusunda sancak beyliğine kadar yükseldi. Büyükçe yaşta Osmanlı hizmetine girdiği ve tanınmış bir aileden olduğu için ülkesiyle ilişkisini kesmedi. Babası ölünce, topraklarını Kroya san-cay beyi işgal etti. İskender Bey, bunun üzerine Jan Hunyad’la yapılan Morava savaşında ordudan ayrılarak Arnavut-luk’a kaçtı. Kroya (Akçehisar) sancak beyliğine atandığını bildiren sahte bir fermanla bu kaleye girdi. Türk askerlerini öldürdü. Kroya’yı kendisine merkez yaptı. Arnavutları çevresinde toplayarak Osmanlı devletine karşı ayaklandı

(1443). Üzerine gönderilen akıncı komutanı Evrenusoğlu Isa Beyi yenilgiye uğrattı. Bu ilk başarısıyla babasının yerlerini geri aldı. İkinci bir Osmanlı akıncı kuvvetine karşı da başarı sağladı

(1444). Osmanlı devleti Jan Hunyad’la savaştığı ve gerilemek zorunda kaldığı için Arnavutluk işleriyle uğraşamıyordu.

II. Murat, ordusuyla Arnavutluk üzerine sefere çıktı (1447). Kroya’yı kuşattı. İskender Beyin yönetimindeki bazı yerleri ele geçirdi. Fakat Jan Hunyad’m savaş için hazırlık yaptığını öğrenince, Sofya’ya döndü. İskender Bey, padişahın Arnavutluk’ta bıraktığı kuvvetleri yenilgiye uğrattı. Venediklere karşı da başarı sağladı. II. Murat’ın bundan sonra Ar-navutluk’a yaptığı seferlerden de sonuç alınamadı.

İstanbul’un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet, Arnavutluk işine daha çok önem verdi. İskender Bey, Napoli krallığı ve Venediklilerle anlaştı; onlardan yardım gördü. Osmanlı akıncı kuvvetleri Arnavut ordusunu bozguna uğrattı ve önemli bir bölümünü yok etti. Bunun üzerine, Avrupa devletlerinden, İskender Beye yardımci kuvvetler geldi. İskender Bey, Osmanlı ordusuna karşı dağlara çekilmek zorunda kalıyordu. 1457’de Osmanlı akıncılarına karşı başarılı bir baskın yaptı. Papa ona, «Kutsal makamın genel komutanı» unvanını verdi. İskender Bey, 1460’da Osmanlı devleti ile anlaştı. Osmanlı egemenliğini ve vergi vermeyi kabul etti. İskender Bey, Napoli kralına yardım için İtalya’ya geçti. Kralı güç durumdan kurtardı. Ülkesine dönünce papanın ve Venediklilerin isteğiyle OsmanlIlarla bozuştu. Türk akıncıları yeniden saldırıya geçtiler. İskender Bey 1463’te OsmanlIlarla barış yaptı. Bir yandan da Venedikliler ve Macarlarla Türklere karşı anlaştı. Fatih Sultan Mehmet, 1465’te büyük bir ordu ile Arnavutluk’a girdi. Arnavutların savundukları sarp boğazları ele geçirdi. llbasan adıyla müstahkem bir kale yaptı ve geri döndü. İskender Bey, İtalya’ya giderek papadan yardım istedi. Fakat papa ona az yardımda ve bol duada bulundu. Napoli’den yardım göremedi. Padişah 1467’de ikinci kez Arnavutluk seferine çıktı. Kroya alınamadı. Ele geçirilen öteki kalelere asker bırakılarak geri dönüldü. İskender Bey, Türk kuvvetlerinin üzerine gitmeye hazırlanırken hastalanarak öldü. Delicesine bir cesareti vardı; güçlü bir savaşçı idi. Bir avuç kuvvetiyle Osmanlı devletini yirmi beş yıl uğraştırmıştır. Söylendiğine göre, Fatih Sultan Mehmet, onun öldüğünü öğrenince, «Hıristiyanların vay haline, kılıç ve kalkanlarını kaybettiler» demiştir.


Advertisement

Etiketler: ,

Yorum yazın