İslam imparatorluğu

İslam imparatorluğu Hakkında Bilgiler
İSLÂM İMPARATORLUĞU, Ortaçağ’ da, ön Asya’da ve Akdeniz çevresinde Müslüman Arapların ve öteki Müslüman milletlerin birlikte kurmuş oldukları büyük bir devlettir (VII. yüzyıl – XIII. yüzyıl). İslâm peygamberi Hz. Muhammed (Bak.), İslâm imparatorluğunun kurucusudur. O, dağınık bir halde yaşayan Arap kabileleri arasında din birliğini sağlayarak güçlü bir devlet oluşturmuştur.

Hz. Muhammed’den sonra Dört Halife döneminde Suriye, Irak, İran ve Mısır alınmış, İslâm devleti büyük bir imparatorluk olmuştur (632 – 661).

Emevîler zamanında, Kuzey Afrika, Endülüs, Batı Türkeli, İslâm imparatorluğuna katılmış, böylece Akdeniz çevresindeki ülkelerin büyük bir bölümü, bu devletin yönetimi altına girmiştir (661 -750).

Abbasîler döneminde, İslâm imparatorluğu, bir Arap devleti olma durumundan çıkmış, İslâm dinini benimseyen milletlerin ortak devleti olmuştur. Abbasîler zamanında (750 – 1258), Doğu

Roma imparatorluğu ile başarılı savaşlar yapılmış, sınırlarda bazı yerler ele geçirilmiş, özellikle uygarlıkta ilerleme sağlanmıştır.

Abbasiler, batıda Atlas Okyanusu’n-‘ dan, doğuda Hindistan’a kadar uzanan ve içinde çeşitli milletlerin yaşadığı bu büyük İslâm imparatorluğunu, bir yönetim altında tutamadılar. Başkentten u-zaktaki illerden başlayarak çeşitli yerlerde yeni yeni yarı bağımsız beylikler ve devletler kuruldu. Bunlar. Bağdat’ta oturan ve Peygamberin amcasının soyundan olan Abbasî halifelerinin yüksek egemenliğini ve din başkanlığını tanıyorlarsa da gerçekte bağımsız davranıyorlardı. Zamanla Abbasî halifelerinin siyasal bir gücü kalmadı. Cengiz’in (Bak.) torunu Hulâgu, Bağdat’ı alarak Abbasîlere son verdi (1258).

İslâm imparatorluğunun dağılmasından sonra pek çok İslâm devleti kurulmuştur.


Advertisement

Yorum yazın