İspanya Hakkında Bilgi

İspanya Hakkında Bilgi

İSPANYA, îber yarımadasının (Bak.) büyük bölümünde egemen olan Güney Avrupa demetidir Akdeniz’deki Balear, Atlas, Oky&nnsu’ndaki Kanarya adaları ve Afrika’nın kuzeybatısından küçük bir bölümle birlikte Yzölç. 582 800 km”.; Nf. 35,5 milyondur.
Yaz mevsimi sonlarına doğru Meseta’ da. Eski ya da Yeni Kastilya’da gezi yapan bir kimse, ürünler daha yaz başlarında veya ortasında toplandığı ve sıcaklar bastırdığı için, derin bir ıssızlıkla karşılaşır. Sarımtırak kırmızı topraklar, sararmış kırlar ve biçilmiş tarlalar arasında seyrek yeşillikler görülebilir Arada sırada rastlanan koyun sürüleri görünüşe bir parça canlılık katar. Kış çok soğuk geçer; zaman zaman kar fırtınaları olur. Meseta’da köyler ve kentler seyrektir. Kentler, henüz Ortaçağ surlarıyla çevrilidir: büyük kapıları ve kuleleriyle geçmişi anımsatırlar.

Meseta’da endüstri kurulmamıştır. Birkaç yerde işletilen madenler (cıva, bakır, kurşun) vardır.

Başkent Madrid, Kastilya’nın ortasm-dadır. Kara ve demiryollarının çoğu, başkentte birbiriyle birleşir. Yaz sıcakları tüm gücüyle bastırdığında, Madrid halkından pek çok kimse kentten uzaklara, dağlara, kıyılara veya adalara kaçar.

Toledo, Ortaçağ’da Ispanya’nın başkenti idi.

Kuzeybatıda Kantabria dağları, sık ormanları, yeşil dağ otlakları, sulak vadileriyle Meseta’dan apayrı bir bölgedir. Burada, her mevsim yağışlı, gökyüzü çoğu zaman bulutludur. Fırtınaların kabarttığı dalgalar, hemen aralıksız olarak, kıyının kayalıklarını döver. Yamaçları 1200 m. yüksekliğe kadar, her mev simde yeşilliğini koruyan karışık ağaçlardan oluşmuş ormanlarla kaplıdır. Çayırlarda sığırlar otlar, tarlalarda mısır, yulaf, bahçelerde meyve ve sebze üretilir. Ispanya’nın bu bölgesi, birçok yönleriyle Türkiye’nin Karadeniz bölgesine benzetilebilir. l>emir ve taşkömürü ya -takları da bölgenin ana zenglnliklerin-dendir. Bu iki varlığa dayanılarak de mir – çelik fabrikaları kurulmuştur.

Pirene dağlan, keskin ve’sivri doruk-lu. dik yamaçlıdır. Birkaç doruğun yüksekliği 3000 m.’yi aşar. Elverişli gf’cit-lf>rin bulunmaması yüzünden, anayollar doğu ve batı uçlardan geçer. Sıradağların batı yanında, yarımadanın eski ahalisinden Basklar yaşar.

Ebro ırmağı havzası, geniş bir kurak yöredir. Bununla birlikte, Ebro ve kolları gür akarsulardır. Böylece vadi tabanlarındaki tarlalar ve bahçeler, yeterince sulanabilmektedir. Sulanamayan yerler bozkırlar durumundadır. Ebro havzası ile Akdeniz arasında Katolonya dağlık yöresi vardır. Girintili çıkıntılı, dar kıyı şeridinde turizm çok gelişmiştir. Doğuda Ispanya’nın önemli Akdeniz limanlarından ve endüstri merkezlerinden biri olan Barselona (Barcelona) yer almıştır.

Ispanya’nın güney bölümleri, öbürlerinden daha uzun süre Arapların egemenliği altında kaldı (700 yıl). Bu nedenle de o dönemin birçok kalıntıları vardır. Bunlardan biri de ünlü Elhamra sarayıdır.

Endülüs yöresi güneydedir. Burada geniş bir birikinti alanı vardır. Kıyı boyunca kumullarla dar bataklıklar uzanır. Arada otlaklar, portakalgillerin doldurduğu bahçeler, bağlar, zeytinlikler ve tahıl tarlaları da geniş alanlar kaplar. Guadalquivir ırmağı, yörenin büyük akarsuyudur ve İspanya’nın en gür ırmağıdır. Endülüs’ün en önemli kenti Sevilla, tütün (sigara) endüstrisinin merkezidir. Med zamanlarında küçük deniz taşıtları, ırmak boyunca, bu kente kadar gelebilmektedir.
Ebro’nun büyük deltasının güneyinde, akarsular, kıyılarda, büyük küçük deltalar meydana getirmişlerdir. Buralar kurak ve bozkırlar durumundadır. Ancak sulama döşemleriyle, yüzyıllardan beri, bitek tarım klanları olarak işlenmektedir. Buradaki sebze ve meyve bahçelerine, Ispanyollar Huerta (bahçe) derler. Kimi yerde muz üretilir ve hurmalar olgunlaşır.

İspanya kıyıları, Balear ve Kanarya adaları, AvrupalIların başlıca tatil ve dinlenme yerleridir. Her yıl gelen milyonlarca turist, ülke için önemli bir gelir kaynağıdır.

Dış ülkelere sattıkları, makine ve taşıtlar, tarımsal ürünler (portakal, limon, zeytin, zeytinyağı, şarap, balık, sebze ve meyve konserveleri), demir cevheri, dokumalar, kimyasal maddelerdir.


Advertisement

Yorum yazın