İspat Yoluyla Anlatım

İspat Yoluyla Anlatım

Ortaya atılan herhangi bir konu, düşünce, görüş veya yargının, okuyucu veya dinleyiciye kanıtlama (ispatlama) yolu ile anlatılması için uygulanan bir anlatım türüdür. Kanıtlama yoluyla anlatım, genellikle makale, tenkit, fıkra, röportaj, deneme gibi yazılı; konferans, açık oturum, münazara gibi sözlü kompozisyonlarda kullanılır.

Bu tür anlatımda, önce ortaya atılmış ve ispatlanması gereken bir konu bulunmalıdır. Bu konu tanıtılır sonra konunun ispatlanmasına geçilir. Bu safhada, elde bulunan her türlü belge, başkalarının konu ile ilgili görüşleri, mevcutsa gözlem ve deney sonuçlan birer delil olarak kullanılır.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
İspat Yoluyla Anlatım


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın