İssos Savaşı

İssos Savaşı Hakkında Bilgi

İSSOS SAVAŞI, Makedonya krulı İskender ile Pers hükümdarı ITT Darius (III. Dara) arasında yapılmıştır (I.Ö. 333J. İskender, Perelere karşı Granikos (Bale.) savaşım kazandıktan sonra, kışı Fngya’nın başkenti Gordion’da geçirdi. Ertesi yı.l, Ankara üzerinden güneye inerek Toroslardan geçti. Kılikya ovasına ¿irdi. Tarsus’u aldı ve güneye doğru ilerlemeye başladı. Fakat Pers hükümdarı III. Darius’un kalabalık bir ordu ile Amanos dağlarını geçerek Killkya’ya girdiğini Öğrenince geri döndü. İki ordu İskenderun körfezinin doğusunda Issos’ta karşılaştı. İskender, Pers ordusunu ustalıklı bir manevra ile ağır bir yenilgiye uğrattı. III. Darius, hâzinesini, karısını ve çocuklarını savaş meydanında bırakarak kaçmak zorunda kaldı.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın