İstanbul Antlaşması Önemi ve Sonuçları

İstanbul Antlaşması Önemi ve Sonuçları

İSTANBUL ANTLAŞMASI, Osmanlılarla İranlılar arasında 1590’da yapılmıştır (Bok Ferhat Paşa antlaşması).

İstanbul antlaşması , Osmanlı devletiyle Rusya arasında yapılmıştır (1700). Rusya, Kanienia’e çıkmak için Azak kalesini aldıktan başka Kw boğazını da eline geçirmek isliyordu. Avusturya, Osmanlı devletiyle barış yapmayı kararlaştırınca, Rusya bir isteğini gerçekleştiremedi. Onun için Karlofça’ da barış yapmadı; üç yıllık ateşkes ani taşması imzalandı. Fakat Rus çarı I Petro, yalnız başına bu isteğini gerçekleştiremeyeceğini anladı ve barışa karar verdi. İstanbul’a bir delege gönderdi. Yapılan görüşmelerden sonra, yirmi beş yıl süre için barış imza- edildi Buna göre, 1) Azak kalesiyle çevresindeki hisarlar Ruslara bırakıldı. 2) Rusların sürekli olarak İstanbul’da elçi bulundurmaları kabul edildi


Advertisement

Yorum yazın