İsviçre Hakkında Bilgi

İsviçre Hakkında Bilgi

İSVİÇRE, Orta Avrupa’da birleşik devlettir. Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya ile komşudur. Yzölç. 41 300 km’ (Konya ilinden küçük), Nf. 6 450 000. İsviçreliler, dört ayrı ulustandır. Almanca konuşanlar, tüm nüfusun %73’ü kadardır. Bunlar, ülkenin kuzeyinde ve kuzeybatısında yerleşmişlerdi. Anadili Fransızca olanlar (%20) batıda, İtalyanca konuşanlar (%6) güneyde yaşarlar. Güneyde Raeteromanlar (retero-man) tüm nüfus içinde ancak %1’i oluşturur. Bu kavimlerin tümü, kendini İsviçreli olarak bilir ve birbiriyle, tam bir barış içinde yaşarlar.

•İsviçreliler, özgürlüklerine çok düşkün ve bu konuda çok duyguludurlar. Ülke kuşaklar boyunca yan tutmamıştır. Uluslararası örgütlerden birçoğunun merkezi İsviçre’dedir. Başlıcaları Uluslararası Kızılhaç, Posta Birliği, Kavimler Toplu-luğu’dur.

İsviçre üç yöreye ayrılır: Jura, Orta İsviçre ve Alpler. Jura, dağlıktır. Yerleşme yerlerinin çoğu vadiler içindedir. Yöre, önceden beri taşkın nüfusludur. Fakat halk, kurulmuş olan birçok küçük ya da orta büyüklükteki fabrikalarda yeterince iş bulmakta ve kazanmaktadır. Başlıca fabrika ürünleri, ünlü İsviçre sa-atlarından başka, mikroskop, ölçme ve çizim araçlarıdır.

Orta İsviçre, ekonomik bakımdan, İsviçre’nin en önemli yöresidir. Bu yöre Jura ile Alpler, Cenevre ve Konstans gölleri arasındadır (200 – 700 m. yükseklikte). Tüm nüfusun 2/3’ünden çoğu burada yasar.

Ren ırmağının düzenlenmesinden sonra, Basel, İsviçre’nin ırmak yoluyla denize açılan bir iç limanı durumuna gelmiştir. Rıhtımında, tahıl siloları, akaryakıt depoları vardır.

İsviçre Alpleri’nde çiçeklere bezenen yemyeşil dağ çayırlarının yukarısında, karların ve buzların kapladığı, yer yer kayalıkların yükseldiği tepeler görülür.

İsviçre’de endüstri, çok gelişmiştir. Halk, turizmden büyük bir gelir sağlamakla birlikte, endüstrisiz yaşayamaz. Çünkü tüketilen besinlerin ancak yarısı İsviçre’de üretilebilmektedir. Fabrikalar için gerekli hammadde, taşkömürü ve petrol de dış ülkelerden satın alınarak sağlanır. İsviçre’de üretilen şeylerin hemen hepsi, bütün dünyada üretilen benzerlerinin en iyisidir. En küçüğünden en büyüğüne kadar çeşitli saat ve iş makineleri yapılır ve bunların çoğu yabancı ülkelere satılır. Dokumlar, çikolata, özel peynir çeşitleri, yoğunlaştırılmış süt ve ilaçlar, ülkenin önemli gelir kaynaklarındandır.


Advertisement

Yorum yazın